W dniach 17-18 kwietnia odbyła się VII edycja Konferencji Naukowej Narzędzia Analityczne
w Naukach Ekonomicznych, która miała miejsce na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Misją Konferencji NAWNE jest budowanie mostów pomiędzy młodymi adeptami nauk ekonomicznych, doświadczonymi pracownikami naukowymi oraz przedstawicielami świata biznesu. Dla studentów jest to niepowtarzalna możliwość poszerzenia swojej wiedzy teoretycznej oraz spotkania z wybitnymi przedstawicielami nauki i biznesu.

W roli prelegentów wystąpili studenci oraz doktoranci. Prace wygłaszane na konferencji podzielone są na dwa bloki tematyczne: analiza danych w ekonomii i zastosowanie narzędzi analitycznych w zarządzaniu.

Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz patronom, a także uczestnikom za udział i do zobaczenia za rok!