Dzięki State Street, członkowie naszej organizacji mieli możliwość uczestnictwa w certyfikowanych warsztatach  z Visual Basic .
Szkolenie przeprowadzil Marek Kożdoń- pracownik State Street i fascynat VBA.:)

1