Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji (2013) - linkNarzędzia analityczne w naukach ekonomicznych (2014) - link Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych (2015) - linkMetody analityczne w naukach ekonomicznych (2016) - linkNarzędzia analityczne w naukach ekonomicznych (2017) - linkWybrane zastosowania metod analitycznych w naukach ekonomicznych (2018) - linkZastosowania narzędzi analitycznych w ekonomii, finansach i zarządzaniu (2019) - linkNarzędzia analityczne w naukach ekonomicznych (2020) - linkTeoria i zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych (2021) - linkZastosowanie narzędzi analitycznych z zakresu statystyki, ekonometrii, informatyki ekonomicznej i bibliometrii w naukach ekonomicznych (2022) - link