1 Stworzenie kontynuacji raportu dot. religii z lat 2012-2015

Data: od 04.2023

Członkowie KNAD: Maciej Laburda (Ag) i Michał Bożek (Ag)

Instytucja/Osoba zlecająca:CASPAR (Prof. Stonawski)

2 Identyfikacja kryteriów decydujących o wyborze metodyki projektowe

Data: od 01.2023

Członkowie KNAD: Angelika Sowa (Zarz.Proj.), Michalina Kumańska (Ag), Daria Tendaj(Ag)

Instytucja/Osoba zlecająca: Dr Edyta Bielińska-Dusza z Katedry Analiz Strategicznych i Mgr Małgorzata Zakrzewska z Katedry Procesu Zarządzania

3 Produkcja i zarządzanie w polskich garbarniach

Data: od 01.2023

Członkowie KNAD: Łucja Romańska (Stos.Międz.)

Instytucja/Osoba zlecająca: Dr Elżbieta Bielak z Katedry Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych oraz Mgr Małgorzata Zakrzewska z Katedry Procesu Zarządzania

4 Analiza naukowych danych bibliograficznych źródłem informacji w pracach badawczych

Data: 02-06.2022

Członkowie KNAD: Małgorzata Zakrzewska (KPZ), Karol Włodyka (DiG)

Badanie własne KN Analizy Danych

5 Postawy uczniów szkół średnich w kontekście kompetencji cyfrowych i kształcenia na odległość

Data: 12.2021-05.2024

Członkowie KNAD: Małgorzata Zakrzewska (KPZ), Aleksandra Borkowska (RiC)

Instytucja/Osoba zlecająca: Regionalna Inicjatywa Doskonałości w ramach zadania 1.6. Zasoby rozwojowe nowej gospodarki

6 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji i ocena infrastruktury technologicznej szkół średnich w Polsce

Data: 12.2021-05.2023

Członkowie KNAD: Małgorzata Zakrzewska (KPZ), Aleksandra Borkowska (RiC)

Instytucja/Osoba zlecająca: Regionalna Inicjatywa Doskonałości w ramach zadania 1.6. Zasoby rozwojowe nowej gospodarki

7 Preferencje dot. pracy zdalnej i doświadczeń związanych z nauczaniem na odległość

Data: 12.2021-05.2022

Członkowie KNAD: Małgorzata Zakrzewska (KPZ), Aleksandra Borkowska (RiC)

Instytucja/Osoba zlecająca: Regionalna Inicjatywa Doskonałości w ramach zadania 1.6. Zasoby rozwojowe nowej gospodarki

8 Sztuczna inteligencja w zarządzaniu – trendy w analizie bibliometrycznej

Data: 12.2021-02.2022

Członkowie KNAD: Szymon Jarosz (RiC), Karol Włodyka (DI-G)

Badanie własne KN Analizy Danych

9 Zaufanie młodych ludzi względem AI oraz robotów humanoidalnych

Data:10-12.2021

Członkowie KNAD: Szymon Jarosz (RiC), Michał Grosse (RiC), Karol Gozdecki (RiC)

Badanie własne KN Analizy Danych

10 Badanie efektu zarażania między BTC a Teslą

Data: rok akademicki 2020/21

Członkowie KNAD: Kinga Matoga (Ag), Julia Świeży (Ag)

Badanie własne KN Analizy Danych

11 Analiza porównawcza poziomu i jakości życia w krajach Grupy Wyszehradzkiej i Austrii w latach 2008 – 2018

Data: rok akademicki 2020/21

Członkowie KNAD: Kinga Matoga (Ag)

Badanie własne KN Analizy Danych

12 Determinanty decyzji podejmowanych przez kobiety w zakresie oszczędzania na emeryturę

Data: rok akademicki 2020/21

Członkowie KNAD: Krystian Fejkiel(Ag w Katow.), Izabela Ryszka(FiR), Aleksandra Borkowska(Mod.Bus.Man.)

Badanie własne KN Analizy Danych

13 Model deskryptywny regresji logistycznej dla zjawiska awansu pary w światowym rankingu FEI dla seniorów w skokach przez przeszkody – Combination in Jumping. Istotne informacje dla hodowców koni sportowych oraz sponsorów jeźdźców.

Data: rok akademicki 2020/21

Członkowie KNAD: Aleksandra Wiącek (Ag)

Badanie własne KN Analizy Danych

14 Zjawisko mobbingu wśród młodych osób wchodzących na rynek pracy

Data: 02-04.2021

Członkowie KNAD: Szymon Jarosz (RiC), Karol Gozdecki (RiC)

Badanie własne KN Analizy Danych

15 Czwarta Rewolucja Przemysłowa w naukach społecznych – trendy w analizie bibliometrycznej

Data:11.2020-03.2021

Członkowie KNAD: Szymon Jarosz (RiC), Katarzyna Kołodziej (RiC), Aleksandra Warpacha(Ek), Karol Włodyka(DI-G)

Instytucja/Osoba zlecająca: Regionalna Inicjatywa Doskonałości w ramach zadania 1.1. Złożoność zarządzania organizacjami w warunkach 4. rewolucji przemysłowej

16 Motywacje studentów (lub ich brak) do działania w kołach/organizacjach z uwzględnieniem wpływu pandemii

Data:12.2020-02.2021

Członkowie KNAD: Aneta Kołodziej (RiC), Grzegorz Ciechoński(FiR), Aleksandra Dubis(RiC), Jan Ślusarek(Ek)

Badanie własne KN Analizy Danych

17 Kierunki i trendy w badaniach podstawowych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości

Data:05.2020-05.2021

Członkowie KNAD: Małgorzata Zakrzewska (IwB), Szymon Jarosz (RiC)

Instytucja/Osoba zlecająca: badania statutowe Katedry Procesu Zarządzania

18 Analiza korelacji wytycznych procesu rekrutacji na stanowisko kierownika projektu

Data:12.2019-04.2020

Członkowie KNAD: Małgorzata Zakrzewska (IwB), Adrian Augustyn (Ag), Wojciech Pela (Bank. i Zarz. Ryz.), Szymon Jarosz (RiC)

Instytucja/Osoba zlecająca: Regionalna Inicjatywa Doskonałości w ramach zadania 1.1. Złożoność zarządzania organizacjami w warunkach 4. rewolucji przemysłowej

19 Postawy konsumenckie a zachowania impulsowe – modele klasyfikacyjne i analiza koszykowa

Data:12.2019-04.2020

Członkowie KNAD: Małgorzata Zakrzewska (IwB), Krystian Fejkiel(Ag), Izabela Ryszka(FiR), Aleksandra Borkowska(Mod.Bus.Man.), Patrycja Lepak(Bank. i Zarz. Ryz.)

Instytucja/Osoba zlecająca: Badania statutowe Katedry Analizy Rynku i Badań Marketingowych, Prof. dr hab. Adam Sagan

20 Badanie poziomu dojrzałości zwinnej polskich przedsiębiorstw

Data: 12.2019-04.2020

Członkowie KNAD: Małgorzata Zakrzewska (IwB), Karol Włodyka (DiG), Viktoria Paś (Ek), Eliza Maciąg (Ag)

Instytucja/Osoba zlecająca: Regionalna Inicjatywa Doskonałości w ramach zadania 1.1. Złożoność zarządzania organizacjami w warunkach 4. rewolucji przemysłowej

21 Konwergencja – a co to właściwie za słowo? Próba analizy występowania konwergencji wydatków ogółem gospodarstw domowych na poziomie województw Polski w latach 1998-2017

Data:rok akademicki 2018/19

Członkowie KNAD: Angelika Ożóg (Ag)

Badanie własne KN Analizy Danych

22 Badanie pilotażowe na temat celów życiowych studentów UEK rok akademicki 2018/19

Członkowie KNAD: Małgorzata Kazak(Ag); Eliza Maciąg(Ag); Jagoda Małysz(Ag); Hanna Pomorska(Ag)

Badanie własne KN Analizy Danych

23 Postawy konsumenckie a zachowania impulsowe

Data: rok akademicki 2018/19

Członkowie KNAD: Krystian Fejkiel (Ag)

Instytucja/Osoba zlecająca: Badania statutowe Katedry Analizy Rynku i Badań Marketingowych, Prof. dr hab. Adam Sagan

24 Dyskryminacja narodowościowa studentów z Ukrainy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Data:rok akademicki 2018/19

Członkowie KNAD: Maria Pawlikowska (Ek), Yana Stakhorska (Ek), Katarzyna Szaniawska (Ek), Aleksandra Wawrzak (Ek)

Badanie własne KN Analizy Danych

25 „Badanie efektywności marketingu bezpośredniego prowadzonego przez firmę Fitness Platinium na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”

Data:rok akademicki 2018/19

Członkowie KNAD: Anna Lichota (GAP), Barbara Moskal, Kinga Matoga (Ag), Viktoria Paś (Ek)

Badanie własne KN Analizy Danych

26 Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej w ekonomii

Data: rok akademicki 2018/19

Członkowie KNAD: Marta Golinowska (Ag)

Badanie własne KN Analizy Danych

27 Analiza zależności na rynku pracy w Polsce

Data: rok akademicki 2018/19

Członkowie KNAD: Zuzanna Skawińska (Ag)

Badanie własne KN Analizy Danych

28 Analiza występowania depresji w latach 2006 i 2008 w wybranych stanach USA

Data: rok akademicki 2017/18

Członkowie KNAD: Dominik Miśkiewicz (Ag), Karolina Pacocha (Ag)

Badanie własne KN Analizy Danych

29 „Opinia studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na temat zakazu handlu w niedzielę”

Data: rok akademicki 2017/18

Członkowie KNAD: Marta Golinowska (Ag)

Badanie własne KN Analizy Danych

30 „Prognozowanie rozwoju przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu różnych metod statystycznych i zastosowaniu wybranych wskaźników finansowych na przykładzie firmy Wawel S.A.”

Data: rok akademicki 2017/18

Członkowie KNAD: Natalia Mrowca (FiR)

Badanie własne KN Analizy Danych

31 Zastosowanie algorytmu transportowego do rozlokowania uchodźców w Europie

Data: rok akademicki 2016/17

Członkowie KNAD: Anna Krysińska (Ag)

Badanie własne KN Analizy Danych

32 „Spożywanie alkoholu a podejmowanie aktywności fizycznej wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”

Data: rok akademicki 2016/17

Członkowie KNAD: Gabriela Bugaj (Ag), Patrycja Raimbaev (Ag)

Badanie własne KN Analizy Danych

33 Determinanty wpływające na decyzję Polaków o posiadaniu dziecka

Data: rok akademicki 2016/17

Członkowie KNAD: Karolina Tuz (Ag)

Badanie własne KN Analizy Danych

34 „Czynniki bezpośrednie oraz pośrednie wpływające na liczbę zgonów w 16 województwach w Polsce, w 2015 roku”

Data: rok akademicki 2016/17

Członkowie KNAD: Marta Golinowska (Ag)

Badanie własne KN Analizy Danych

35 Środki studentów UEK źródła i sposoby rozporządzania finansami

Data: rok akademicki 2016/17

Członkowie KNAD: Martyna Koselnik(Ek), Justyna Lenicka(Ek)

Badanie własne KN Analizy Danych

36 Analiza czynników motywujących studentów do podjęcia pracy w trakcie studiów

Data: rok akademicki 2016/17

Członkowie KNAD: Natalia Dolecka (Ek), Anna Pempuś(Zarz.)

Badanie własne KN Analizy Danych

37 Analiza rentowności przedsiębiorstwa na przykładzie spółki giełdowej Wawel S.A.

Data: rok akademicki 2016/17

Członkowie KNAD: Natalia Mrowca (FiR)

Badanie własne KN Analizy Danych