🇬🇧
We invite students, academic teachers, and everyone interested in the world of data to an open lecture titled
„Data in Insurance Pricing: the Development of Losses over Time”
organized by the Scientific Association of Data Analysis and the Institute of Quantitative Methods in Social Studies.
The meeting will take place on March 1️⃣5️⃣th, from 4:45 pm to 6:15 pm, in Pavilion C, „Nowa Aula.”
Representatives from Verisk Analytics, Bartłomiej Czajka and Eryk Faracik, will discuss the processes and factors determining proper insurance pricing.👨‍💼
If you want to learn more about this fascinating topic, be sure to attend the lecture❗️
The meeting will be held in English.
Link to the event: https://fb.me/e/15opWIPw3
See you there❗️

🇵🇱
Zapraszamy studentów, nauczycieli akademickich i wszystkich zainteresowanych światem danych na otwarty wykład pt.
„Dane w kalkulacji ubezpieczeń: rozwój szkód w czasie”
zorganizowany przez Koło Naukowe Analizy Danych oraz Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych.
Spotkanie odbędzie się 1️⃣5️⃣marca, w godzinach 16:45-18:15 w pawilonie C, „Nowa Aula”.
Przedstawiciele Verisk Analytics, Bartłomiej Czajka i Eryk Faracik, opowiedzą o procesach i czynnikach decydujących o właściwej wycenie ubezpieczeń. 👨‍💼
Jeśli chcesz poznać więcej na temat tego fascynującego zagadnienia, koniecznie przyjdź na ten wykład❗️
Spotkanie odbędzie się w języku angielskim. 🇬🇧
Link do wydarzenia: https://fb.me/e/15opWIPw3
Do zobaczenia❗️